LMWHs

LMWHs (Low Molecular Weight Heparins) worden in het ziekenhuis frequent voorgeschreven.

Zoals de naam al zegt zijn LMWHs vormen van heparine. Het grote voordeel van LMWHs ten opzichte van heparine is de subcutane toediening thuis door de patiënt zelf of de (mantel)zorg. Ziekenhuisopname is voor de toediening van LMWHs dus niet nodig.

LMWHs werken snel (T max binnen 3-6 uur) en zijn ook snel uitgewerkt (binnen 24 uur bij normale nierfunctie).

Ze zijn daarom erg geschikt voor korte termijn behandeling (dagen, tot weken tot maximaal 6 maanden), het opstarten van een behandeling met vitamine K antagonisten of de bridging/overbrugging rondom ingrepen bij patiënten die vitamine K antagonisten gebruiken.