Academy

Waarom wordt mevrouw X zo vaak geprikt? Wat zeg je als de patiënt wil weten waarom de INR zo hoog is? Waarom krijgt mevrouw Z 5 tabletten per dag en meneer Y 2 halve tabletten per week? Wat is eigenlijk een INR?

Deze en andere vragen zijn dagelijkse kost voor jou, als medewerker van de trombosedienst. Om goed je werk te kunnen doen moet je weten wat er voor de antistollingsbehandeling belangrijk is. Het CAT helpt je met de scholingsmodules .

Modules

Elke module bestaat uit meerdere filmpjes. Na afloop van elke module vind je een zelf-test. Zo kun je zien of je de stof goed hebt begrepen. De volgende modules zijn beschikbaar: