Stabiliteit van antistolling met vitamine K-antagonist na diagnose van COVID-19

Auteur: Res Pract Thromb Haemost on woensdag 13 oktober 2021

Poliklinische patiënten met COVID-19 die worden behandeld met vitamine K-antagonisten (VKA's) vertonen een sterke afname van TTR (-23%) en een verdubbeling van de tijd boven het therapeutisch range (van 17% naar 38%).

Gedurende de 26 weken vóór COVID-19 was van deze patiënten het percentage in het therapeutische range was stabiel over de tijd en nam sterk af 9 tot 11 dagen vóór de daadwerkelijke datum van geregistreerde COVID-19-positiviteit. In de 6 weken na COVID-19 registreerden we een bijna vijf keer hoger percentage INR ≥ 5,0 en een acht keer hoger percentage INR ≥ 8,0 vergeleken met de 26 weken vóór COVID-19. Interessant is dat de gemiddelde TTR volledig hersteld was tussen 6 en 12 weken na infectie. Over het algemeen lieten we een sterke vermindering van de stabiliteit van anticoagulantia zien na COVID-19. Daarom wordt aanvullende monitoring bij deze patiënten geadviseerd om de therapeutische stabiliteit te maximaliseren.

Lees meer »