GHDC

Het Groene Hart Diagnostisch Centrum (GHDC) is een stichting die op 1 september 2011 is ontstaan uit de samenvoeging van het Huisartsenlaboratorium Gouda en de Trombosedienst Gouda.

Het GHDC biedt vanuit het Groene Hart Ziekenhuis op laagdrempelige wijze een hoog kwaliteit- en serviceniveau van diagnostiek. Deze diagnostiek is beschikbaar voor huisartsen en daarmee ook voor patiënten. 

Het centrum is voor u het aanspreekpunt voor bloedafname, trombosedienst, organisatie ketenzorg, diagnostische ontwikkelingen en service vragen. Binnen het GHDC zijn ongeveer 100 medewerkers in dienst, die in verschillende disciplines werkzaam zijn.

Meer informatie over het Groene Hart Diagnostisch Centrum vindt u hier.