Saltro

Saltro levert diagnostiek van hoge kwaliteit, dicht bij huis en met een uitstekende service en gastvrijheid. De trombosedienst van Saltro begeleidt jaarlijks ruim 13.500 mensen bij het gebruik van antistollingsmiddelen.

De zorg kiezen die bij je past

Cliënten kunnen bij Saltro de zorg kiezen die bij hen past: zij laten zich prikken door medewerkers van Saltro of zij leren om zelf hun stollingswaarden te meten of zelfs hun eigen medicatie te doseren. Eind 2016 worden alle INR bij Saltro bepaald met behulp van de vingerprik, ook als dit door onze medewerkers wordt gedaan. De uitslag is dan direct bekend. Onze cliënten kunnen terecht op ruim 150 locaties en als het nodig is, komen we bij mensen thuis. Dat kan ook gebeuren in samenwerking met instellingen of thuiszorg.  

Samenwerking met onze partners

Goede afstemming met onze partners is een noodzakelijke voorwaarde voor goede antistollingszorg. Ons team is daarom dagelijks bereikbaar voor overleg en advies. Bent u zorgverlener en heeft u vragen over startdoseringen, couperen van antistolling in verband met ingrepen of andere onderwerpen? U kunt op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur terecht bij onze doseerartsen en doseeradviseurs voor telefonisch overleg via 030 236 11 11. Artsen, apothekers en ziekenhuizen kunnen ook buiten genoemde kantooruren een trombosedienstarts raadplegen. Deze bereikbaarheidsdienst is een samenwerkingsverband tussen Saltro en 2 andere trombosediensten. Samen zorgen we ervoor dat u direct een doseerarts aan de lijn krijgt die inzage heeft in het dossier van uw patiënt om gezamenlijk beleid te bepalen. U kunt ons bereiken via 088 730 95 00. Goede samenwerking omvat meer dan alleen telefonische bereikbaarheid. Ook inhoudelijke afstemming en kennisdeling vinden wij belangrijk. Daarom participeren onze artsen in regionale multidisciplinaire overleggen rondom antistolling.

Naast de trombosedienst ondersteunt Saltro ook (huis)artsen en specialisten met laboratoriumonderzoek, functieonderzoek en advies bij het bieden van de beste zorg aan cliënten. Kijk maar eens op www.saltro.nl