SRTB

Stichting Regionale Trombosedienst Breda (SRTB) e.o. is gestart in 1992 en is gelieerd aan SHL-Groep.

SRTB begeleidt ruim 14.000 patiënten bij hun antistollingsbehandeling. De organisatie kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid bij zowel patiënt als zorgverlener. Kennisoverdracht aan patiënten en zorgverleners staat hoog in het vaandel en daarnaast wordt toegepast wetenschappelijk onderzoek verricht. SRTB staat onder medische leiding van een internist en beschikt over een team met een hoog kennis- en expertiseniveau.

Kwaliteitszorg is onderdeel van de werkprocessen. SRTB is ISO15189 (nr. M035) geaccrediteerd.
SRTB is ook aangesloten bij de cliëntenraad van trombosediensten: www.clientenraad-trombosediensten.nl en bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT).

Voor meer informatie zie: www.srtb.nl