Richtlijn

Hetcat.nl is volledig gebaseerd op landelijke (en enkele internationale) richtlijnen zoals die door de medisch specialisten en huisartsen zijn opgesteld en worden gebruikt.

In een enkel geval wordt gebruik gemaakt van de expertise van trombosediensten. In dat geval staat het er specifiek bij vermeld.

De gebruikte richtlijnen zijn:

Daarnaast is gebruik gemaakt van c.q. wordt verwezen naar onderstaande websites: