Ziekenhuizen

Het CAT heeft als het centrale aanspreekpunt alle transmurale afspraken cardiologen, internisten, huisartsen en trombosediensten per regio apart geordend.

Door gebruik te maken van het keuzemenu aan de linkerzijde, kunt u deze afspraken per regio inzien.