Zorgverleners

Voor intercollegiaal overleg is de Trombosedienst 24 uur per dag bereikbaar.