Tandartsen

Als de patiënt Acenocoumarol of Fenprocoumon gebruikt dan gelden de volgende afspraken met de trombosedienst bij een tandheelkundige ingreep, die voldoet aan de ACTA-richtlijn: Beleid bij tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling:

  • De tandarts/mondhygiëniste plant een ingreep en maakt een afspraak met de patiënt (bij voorkeur niet op maandag);
  • De tandarts (bij de mondhygiëniste: de tandarts van de patiënt) schrijft een recept voor van tranexaminezuur;
  • De patiënt haalt de tranexaminezuur op bij de apotheek vóór de geplande ingreep;
  • De patiënt geeft de datum van de ingreep door aan de trombosedienst;
  • De patiënt geeft daarbij aan of hij wel/niet moet stoppen met de antistolling. (in principe dus niet bij bovenstaande ingrepen);
  • De Trombosedienst bepaalt de INR 1-3 dagen voor de ingreep en streeft naar een INR 2,0-2,5. Bovengrens voor het doorgaan van de ingreep is 3,5;
  • De Trombosedienst geeft deze INR door aan de patiënt;
  • De patiënt geeft de INR door aan de tandarts;
  • Als de tandarts twijfel heeft of vragen kan hij/zij bellen met de Trombosedienst.

Standaard brief voor de patiënt: