Patiënten

 • Ja, maar overleg eerst met uw arts als u net trombose hebt gehad.

  Hebt u recent een trombose gehad, overleg dan met uw arts over uw vakantie. Het kan zijn dat nog intensieve controle door de trombosedienst nodig is en extra controles op uw vakantieadres. Bent u reeds onder controle, bespreek dan met uw trombosedienst uw vakantieplannen en de mogelijkheden voor dosering over de vakantieperiode heen of eventueel controle elders.

 • Ja.

  U kunt zich in Nederland bij elke trombosedienst laten controleren. Voor het adres en telefoonnummer van de trombosedienst in de buurt van uw verblijfplaats verwijzen wij u naar www.fnt.nl (‘ingang patiënten’). In de functie ‘zoeken’ hebt u de mogelijkheid uw verblijfplaats in te typen. Het programma geeft dan de trombosedienst weer die in de betreffende gemeente actief is.

 • Bij uw trombosedienst.

  Vrijwel alle ziekenhuizen in het buitenland kunnen uw INR bepalen. Zorg dat u de adressen weet van de ziekenhuizen in de buurt van uw bestemming. Een aantal adressen in het buitenland zijn via de website van de Nederlandse trombosediensten beschikbaar (www.fnt.nl). Het laboratorium van het ziekenhuis kan uw INR bepalen en u kunt de INR doorgeven aan uw trombosedienst. U krijgt dan van uw eigen trombosedienst advies over het doseringsschema. Overleg deze procedure vooraf met uw trombosedienst en maak hierover duidelijke afspraken.

 • Als u goed bent ingesteld op antistollingsmedicijnen mag u vliegen; ook langere vluchten zijn toegestaan. U moet wel toestemming hebben van uw behandelend specialist.

  Het is van groot belang dat u de voorschriften van de trombosedienst en uw behandelend specialist nauwkeurig opvolgt. Ook moet u tijdens de vlucht voldoende water drinken. Drink geen alcohol of koffie.

 • Er kunnen bezwaren bestaan tegen langdurig zonnebaden.

  Wat betreft een trombose zelf zijn er geen bezwaren. Maar het kan zijn dat de reden van uw antistollingsbehandeling langdurig zonnebaden niet toestaat. Overleg hierover met uw behandelend specialist.

 • Volg zoveel mogelijk uw normale eetpatroon.

  Wijk niet te veel af van uw normale eetpatroon. Vermijd ook grote, wisselende hoeveelheden alcohol. Het gebruik van 1-2 glazen alcohol per dag zal over het algemeen uw antistollingsbehandeling niet beïnvloeden.

 • Met toestemming van uw behandelend specialist is saunabezoek toegestaan, maar niet tijdens de eerste twee maanden van de antistollingsbehandeling.

  Saunabezoek in de eerste twee maanden na het doormaken van een trombose wordt afgeraden. Na deze periode zijn geen schadelijke effecten bekend van saunabezoek

 • Nee.

  Bij gebruik van antistollingsmiddelen zijn duiken en diepzeeduiken niet toegestaan. Al op 5 meter diepte hebt u risico op oog- en oorbloedingen. U mag wel snorkelen aan de oppervlakte, tot een diepte van maximaal 3 meter.

 • Verblijft u langdurig boven de 3.000 meter? Dan kan uw INR ontregeld raken. Overleg vooraf met uw trombosedienst omdat het vaak moeilijk is om op dergelijke locaties uw INR te laten controleren. Bovendien zijn de metingen van uw zelfmeetapparaat op dergelijke hoogten niet meer betrouwbaar. Wees u bewust van het gevaar van ongevallen met risico op een bloeding als u bergsporten beoefent.

 • Bij langdurig verblijf in een andere tijdzone is aanpassing wenselijk.

  Bij kortdurende tijdsverschillen kunt u zich het beste houden aan het voorgeschreven ritme en de tijden in Nederland. Bij langdurig verblijf in een andere tijdzone kunt u beter uw tabletten innemen op hetzelfde moment van de dag (lokale tijd) als u in Nederland gewend bent. Doordat u dan uw dagelijkse gewoonte aanhoudt, hebt u minder kans dat u de tabletten vergeet. Vraag voor vertrek aan uw trombosedienst hoe u het tijdstip van inname omzet naar een andere tijdzone.

 • Neem geen onnodige risico’s.

  Sporten waarbij de kans op verwondingen aanwezig is, geven meer kans op ernstige bloedingen. Blijvende schade kan hiervan het gevolg zijn. Oriënteer u goed op de risico’s voordat u dit soort sporten gaat beoefenen.

 • Een tatoeage op zich is geen probleem.

  Bij het zetten van een tatoeage mag de INR echter niet te hoog zijn. De hoeveelheid antistollingstabletten moet vooraf door de trombosedienst worden aangepast. Als u kortgeleden trombose hebt gehad, kunt u het zetten van een tatoeage het beste uitstellen. Vraag hierover advies aan de trombosedienst. Als u een grote kans hebt op het optreden van trombose moet de ingreep mogelijk overbrugd worden met LMWH injecties.

 • Vraag zo snel mogelijk advies aan een arts.

  Darminfecties kunnen hevige diarree geven. In geval van diarree kan uw INR ernstig verstoord raken. Behandeling van de diarree is dus heel belangrijk. Ook de voorgeschreven geneesmiddelen kunnen de INR beïnvloeden. Vraag dus zo snel mogelijk advies aan een arts en meld hierbij dat u antistollingsmedicijnen gebruikt. Extra controle van de INR is noodzakelijk.

Staat uw vraag er niet bij?