Voorlichting algemeen

U vindt hier informatie over antistollingsmedicijnen die uw arts u heeft voorgeschreven.

Ze zorgen ervoor dat u minder kans heeft op het krijgen van ongewenste bloedstolsels in uw bloedvaten (trombose). Het is belangrijk dat uw behandeling met antistollingsmiddelen zo veilig mogelijk verloopt. De medicijnen moeten goed werken,
maar tegelijk zo min mogelijk bijwerkingen geven, zoals bloedingen. 

Nu luistert dit evenwicht tussen werking en bijwerking bij een antistollingsbehandeling behoorlijk nauw. Daarom is het belangrijk dat u de medicijnen precies volgens voorschrift gebruikt. En dat u goed weet wat uw behandeling inhoudt. 

In dit onderdeel vindt u adviezen waarmee u zelf kunt bijdragen aan uw veilige behandeling. Daarbij gaan we met name in op de behandeling met een bepaald type antistollingsmedicijn, namelijk vitamine K-remmers. Voorbeelden van vitamine K-remmers zijn acenocoumarol en fenprocoumon. Andere antistollingsmiddelen komen ook aan bod.

Soms moet u verschillende antistollingsmiddelen tegelijk gebruiken. Wij raden u aan dit onderdeel te raadplegen. Heeft u na het lezen ervan nog vragen? Aarzelt u dan niet deze te stellen. U kunt hiervoor altijd terecht bij uw arts, verpleegkundige of, indien van toepassing, uw trombosedienst.