Tandarts

Als tandarts heeft u te maken met patiënten die een vorm van antistolling gebruiken. Bij een tandheelkundige ingreep staat u voor de keuze: wel of niet stoppen met de antistolling?

In de ACTA-richtlijn 2012 en in de Leidraad voor begeleide introductie van nieuwe orale antistollingsmiddelen worden handvatten gegeven hoe op een veilige en verantwoorde manier omgegaan kan worden met antistolling en tandheelkundige ingrepen. 

Onder het kopje Antistollingsmiddelen vindt u extra basisinformatie over antistollingsmiddelen.
In het onderdeel 'Wel/niet stoppen met antistollingsmiddel bij ingreep?' is te vinden wat u per (tandheelkundige) ingreep en per antistollingsmiddel moet doen.

Downloads