Beleid bij ingrepen

Laden...

Gebruiksvoorwaarden

Deze tool is uitsluitend gericht op zorgverleners en dient niet te worden gebruikt door patiënten. De tool is gericht op het ondersteunen bij het kiezen van het juiste beleid bij ingrepen. Het doel van deze tool is de werkwijze te omschrijven ten aanzien van het antistollingsbeleid bij patiënten die vitamine K antagonisten (VKA) gebruiken en een operatieve ingreep of invasief onderzoek moeten ondergaan. Op het gebruik van de tool zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing, die een beperking van aansprakelijkheid bevatten. Deze kunt u hier downloaden. U dient akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden:.

U bent al akkoord gegaan met de gebruiksvoorwaarden.

Bepaal het bloedingsrisico

Selecteer specialisme

Selecteer ingreep

KNR
Bloedingsrisico bij deze ingreep is Klinisch Niet Relevant.
LAAG
Bloedingsrisico bij deze ingreep is Laag.
HOOG
Bloedingsrisico bij deze ingreep is Hoog.

Selecteer antistollingsmiddel

{{anticoagulant_type.title}}

Bloedingsrisico

Dit is een ingreep met een {{vm.formatBleedingRisk(selectedOperation.bleedingrisk)}}.

Advies op basis van ingreep

Antistollingsmiddel: {{selectedAnticoagulant.title}}

Geen consensus of afwijkend advies?

Als er geen consensus is over het beleid of als u wilt afwijken van de richtlijn Antitrombotisch beleid, kunt u hier het advies voor de patiënt invullen.
Dit advies vervangt het gegenereerde advies op de patiëntenbrief.


Afwijkend advies

Continueer VKA

S1. VKA met KNR-ingreep

Aanvullend advies

U kunt hier aanvullende informatie voor de patiënt invullen. Deze wordt als extra advies op de patiëntenbrief vermeld.


Aanvullend advies

Bepaal het trombo-embolie risico

S2. VKA met LR of HR ingreep

CHA2DS2-VASC calculator

{{item.score}} punt punten
CHA2DS2-VASC calculator score: {{chadsvasc_score}}

Selecteer indicatie antistolling

LAAG
Het trombo-embolie risico is Laag.
HOOG
Het trombo-embolie risico is Hoog.

Selecteer vervolg indicatie antistolling

LAAG
Het trombo-embolie risico is Laag.
HOOG
Het trombo-embolie risico is Hoog.

Selecteer vervolg indicatie antistolling

LAAG
Het trombo-embolie risico is Laag.
HOOG
Het trombo-embolie risico is Hoog.

Laden...

Bloedingsrisico

Dit is een ingreep met een {{vm.formatBleedingRisk(selectedOperation.bleedingrisk)}}.

Advies op basis van ingreep

Antistollingsmiddel: {{selectedAnticoagulant.title}}

Trombo-embolie risico

Deze indicatie heeft een {{selectedTrombosisRisk | titleCase}} trombo-embolie risico.

Geen consensus of afwijkend advies?

Als er geen consensus is over het beleid of als u wilt afwijken van de richtlijn Antitrombotisch beleid, kunt u hier het advies voor de patiënt invullen.
Dit advies vervangt het gegenereerde advies op de patiëntenbrief.


Afwijkend advies

Praktisch beleid

Selecteer het aantal dagen stop

Laatste INR bepaling

Om zeker te zijn dat de antistolling voldoende gecoupeerd is, kan een extra INR bepaling worden verricht.

Extra INR bepaling op dag

Wie bepaalt INR?

Overbruggingsmiddel LMWH

Toediening

Tijdstip

Wat is de nierfunctie? (GFR/MDRD)*

Gewicht patiënt (kg)

Dosis (advies)

{{selectedBridgingDosage_str}} (Aangepaste dosering {{selectedBridgingDosageFactor}}%)

LET OP: de dosering LMWH’s is ALLEEN geldig voor volwassenen vanaf 18 jaar en voor volwassenen met een gewicht > 45 kg. Voor de dosering van kinderen en lagere doseringen verwijzen wij naar elders. Bij extreem hoog gewicht: overweeg het bepalen van een anti Xa spiegel.

Wie regelt de overbrugging?

Aanvullend advies

U kunt hier aanvullende informatie voor de patiënt invullen. Deze wordt als extra advies op de patiëntenbrief vermeld.


Aanvullend advies

LMWH, DOAC, TAR met KNR ingreep

S3. LMWH, DOAC, TAR met KNR ingreep

LMWH, DOAC, TAR met LR ingreep

S4. LMWH, DOAC, TAR met LR ingreep

LMWH, DOAC, TAR met HR ingreep

S5. LMWH, DOAC, TAR met HR ingreep

Combi VKA/TAR met KNR ingreep

S6. Combi VKA/TAR met KNR ingreep

Combi VKA/TAR met LR of HR ingreep

S7. Combi VKA/TAR met LR of HR ingreep

Algemene gegevens

S7. Combi VKA/TAR met LR of HR ingreep