Vit K Antagonisten

Vitamine K is het aangrijpingspunt voor de werking van Vitamine K Antagonisten zoals acenocoumarol en fenprocoumon.

Acenocoumarol en fenprocoumon onderdrukken de vitamine K recycling in de lever en verhinderen daardoor de activering van de stollingsfactoren II, VII, IX en X. Dit resulteert in een antistollend effect.

Omgekeerd is vitamine K het antidotum tegen vitamine K antagonisten: de werking van acenocoumarol en fenprocoumon wordt (tijdelijk) opgeheven door het suppleren van vitamine K.

Van dit effect wordt gebruik gemaakt bij het couperen van de antistolling bij een doorgeschoten INR, een bloeding of bij een ingreep of onderzoek.

Vitamine K wordt in de eerste lijn per os voorgeschreven als tabletten of als druppels. Vitamine K per os begint te werken na 5-7 uur en het effect is maximaal na 36-48 uur. Veelal is 1-5 mg voldoende om de INR omlaag te brengen. Een enkele keer wordt 10 mg gegeven.

Vitamine K zorgt voor een daling van de INR en vermindert daardoor het bloedingsrisico. Vitamine K verwijdert NIET de acenocoumarol of fenprocoumon uit het lichaam! Als vitamine K is uitgewerkt blijft de werking van de nog aanwezige acenocoumarol of fenprocoumon nog bestaan.

Dit is vooral van belang bij fenprocoumongebruik. Bij fenprocoumongebruik kan het immers enkele dagen tot weken duren voor het effect van een verandering van de dosis tot uiting komt in de INR. Dat betekent dat bij fenprocoumon soms een tweede keer vitamine K gegeven wordt op dag 2 of 3. ( na 3 dagen is de vitamine K-werking immers op zijn retour, terwijl de fenprocoumon nog niet uitgewerkt is).

Hieronder vindt u een aantal interessante vakgerelateerde video's.