Indicaties en behandelduur

Vitamine K antagonisten worden voorgeschreven bij:

 • Veneuze Trombo-embolie
  • Diepe Veneuze Trombose
  • Longembolie
  • Veneuze trombose elders
 • Atriumfibrilleren
 • Mechanische en biologische kunstkleppen van het hart
 • Hartklepplastiek
 • Overige (soms oude) indicaties zoals
  • Myocardinfarct
  • Perifere atherosclerose
  • Arteriële trombose elders

De duur van de behandeling is afhankelijk van de indicatie en eventuele bijkomende risicofactoren en varieert van 3-6 maanden tot een jaar of levenslang.

Bij atriumfibrilleren is de behandelduur in principe levenslang ofwel tot door middel van bijv een ablatie het atriumfibrilleren niet meer optreedt.

Aanvullende informatie is te vinden in de ESC-guideline 2012
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/33/21/2719.full.pdf

De duur van de antistollingsbehandeling bij Veneuze trombo-embolie is afhankelijk van diverse factoren en wordt beschreven in de richtlijn Antitrombotisch Beleid: http://richtlijnendatabase.nl/module/therapie_vte/continueren_antistolling_na_vte.html

De duur van de antistollingsbehandeling bij Kunstkleppen van het hart wordt in dezelfde richtlijn beschreven en is HIER te vinden
http://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrombotisch_beleid/kleppen_en_antistolling.html

Aanvullende informatie hierover is ook te vinden in hoofdstuk 2 van De Kunst van het Doseren, een uitgave met richtlijnen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.
http://www.fnt.nl/behandeling/de-kunst-van-het-doseren.html