Bloedingen

Ernstige bloedingen

Bij ernstige bloedingen waarbij lokale hemostase en het onderbreken van de antistolling alleen onvoldoende is wordt verwezen naar het ziekenhuis. Voor de behandeling van acute bloedingen wordt verwezen naar de protocollen binnen het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt de INR bepaald en wordt indien nodig intraveneus vitamine K gegeven. Eventueel wordt 4 factoren concentraat toegediend in het ziekenhuis.

Niet ernstige bloedingen

Als lokale hemostase voldoende helpt is verwijzing naar de tweede lijn niet nodig. Indien er sprake is van een

  • Neusbloeding < 30 min
  • <3 Blauwe plekken < 10 cm
  • Conjunctivabloedingen < 50% van oogwit
  • Bloed bij tandenpoetsen

wordt het volgende geadviseerd:

Indien geen bijkomende ziektes: doorgaan met acenocoumarol/fenprocoumon, dosis niet uitstellen. Overleg met de trombosedienst wanneer de INR voor het laatst gecontroleerd is en of er een nieuwe controledatum afgesproken moet worden.

Bij uitbreiding of recidief van bovenstaande bloedingen of als de patiënt aangeeft dat er bloed is bij de ontlasting, urine, in het sputum of heftige menstruatie dan kan overwogen worden de dosis van die dag over te slaan en de INR te bepalen.
De (huis)arts gaat de oorzaak en de ernst van de bloeding na en stelt een eventuele behandeling in. De trombosedienst adviseert de antistolling tijdelijk te staken of aan te passen en bepaalt de INR. Uitgebreide informatie hierover is te vinden in de Kunst van het Doseren, hoofdstuk 10

Lees meer op de site van FNT